Toiminta-ajatus ja arvot

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota lapsille laadukkaat, luotettavat ja turvalliset puitteet viettää koulupäivän jälkeistä aikaa.
Tukee lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa edistämällä

 • omatoimisuutta
 • yritteliäisyyttä
 • arjen taitoja
 • yhteistyötaitoja
 • kansainvälisyyttä
 • luonnon ja ympäristön kunnioitusta
 • monipuolisia onnistumisen kokemuksia

TOIMINNASSA KOROSTUVAT SEURAAVAT ARVOT

 • sitoutumattomuus
 • lapsen hyvinvoinnin edistäminen
 • yhteistyökykyisyys
 • asiakastyytyväisyys
 •  toimintavarmuus
 • tasapuolisuus

 
TOIMINNAN OSA-ALUEITA

 • käden- ja arjen taidot
 • metsä-, luonto- ja ympäristöasiat
 • eläimet
 • monipuolinen liikunta
 • leikit ja pelit
 • kansainvälisyys