Toiminta

TARJOAMME

 

6-13-vuotiaille

* iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja 3-9 lk oppilaille, jotka ovat saaneet erityisentuen päätöksen koulunkäyntiin.

* kerhotoimintaa

* leiritoimintaa

* kursseja ja kilpailuja

* retkiä, tapahtumia, näyttelyjä ja myyjäisiä

 

14-28-vuotiaille

* kansainvälisyyttä (vaihto-ohjelmia ja leirejä)

* kursseja mm. ajokortti työelämään, dog-sitter yms.

* työpalvelu mahdollisuuksia

* kerhonohjaaja tehtäviä

* retkiä, tapahtumia, näyttelyitä ja myyjäisiä

* 4H-yrittäjien ohjaus

Reijolan koululaiset marja- ja sieniretkellä Kalliojärvellä syksyllä 2016 / LuonnonILO
Hammaslahden koululaisten retkellä Rauanjärvellä löytyi paljon lampaankääpää / LuonnonILO

Head - Harkinta

kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus

tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys

kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi

on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Arvomme

rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, yritteliäisyys ja ahkeruus, yhteistyö, välittäminen ja suvaitseminen

Toiminta-ajatus

4H on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasa-painoista kehitystä ja kasvamista.

Toiminnalla edistetään nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä ja luonnon ja ympäristön kunnioitusta