The Planet said to me

Tunnelmia Tallinnan gaalasta:

http://www.maakaista.fi/item/718-kilpailu-toi-näkyvyyttä-kansainväliselle-leader-toiminnalle


NUORTEN HERKISTÄMINEN YMPÄRISTÖASIOILLE

Tämän päivän nuoret ovat huomisen maailma. On tärkeää saada teini-ikäiset tietoiseksi ympäristöstään ja antaa heille työkaluja, jotka auttavat heitä yhdistämään paikallisen todellisuuden ja ympäristön tilan sekä maailman haasteet, jotta he voivat vaikuttaa myönteisiin muutoksiin.

Projekti tähtää ympäristötietoisuuden lisäämiseen, asiasta kiinnostuneiden nuorten väliseen tiedonvaihtoon ja sitä kautta konkreettisiin ympäristötekoihin. Välillisesti kommunikointi taidot kehittyvät ja tämä on ainutlaatuinen oppimiskokemus mukana oleville nuorille.

Kansainvälisen hankkeen yhteistyömaat ovat Luxemburg (2 ryhmää), Ranska, Viro ja Suomi. Suomessa hanketta hallinnoi Joensuun Seudun Leader yhdistys ja yhteistyökumppanina ovat mukana alueen 4H-yhdistykset.

Hankeaika: 2011–2013


Hankkeen tavoitteet:

  • innostaa nuoret investoimaan itseensä, omaan ympäristöönsä
  • työskennellä yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa yhteisen ongelmia koskevan käsityksen muodostamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi
  • luonnon ympäristön tarjoamien hyötyjen ymmärtäminen
  • oppia työskentelemään erilaisista elinympäristöstä tulevien nuorten kanssa
  • luoda tapa alueitten väliseen vaihtoon
  • saada nuoret huomaamaan vertaistuen merkitys kouluttautumisessa

Kohderyhmät

Osallistuvien alueitten 15–18 vuotiaat nuoret, sekä pojat että tytöt. Jokaisen kohdemaan ryhmä muodostuu 8 nuoresta ja 2 ryhmänohjaajasta.

Kunkin alueen nuorison kanssa työskentelevät organisaatiot sidotaan hankkeeseen mahdollisuuksien mukaan.Teemat vuosittain:

* 2011 vesien suojelu & veden säästäminen

* 2012 kierrätys & resurssien säästäminen

* 2013 vaihtoehtoiset energiamuodot & energian säästäminen


Keskeiset toimet:

Kullakin alueella nuoret suunnittelevat ja järjestävät vuosittain teemaan liittyen tapahtumia. Näin he osoittavat sitoutumisensa ympäristöä kunnioittavaan toimintaan. Samalla he herkistävät muita nuoria kylissään ja kaupungeissaan kunnioittamaan ympäristöä. Kukin alue laatii hankkeen alussa muiden nähtäväksi ja yhteisesti keskusteltavaksi luettelon mahdollisista innovatiivisista tapahtumista ja toimista.

Mahdollisia herkistämisen ja aktivoimisen keinoja voivat olla esim. piirretyn elokuvan, sarjakuvien, teatteriesityksen, elokuvan, taideteoksen tai muun sellaisen tekeminen. Teosten tulisi olla sellaisia, että niitä voidaan käyttää nuorisotiloissa, kouluissa, kunnissa nuorten ja aikuisten ympäristötietoisuuden herättämiseen.

Toimintaviikkojen eli tapaamisten aikana vuoden teemaa käydään läpi nuorten tekemien tuotosten kautta, vertailemalla tuotoksia ja eri aluille sopivia toimintamalleja hakemalla. 


Toimintaviikot eli kansainväliset leirit tapahtuvat seuraavasti:

- leiri Luxemburgissa su 24 – su 31. 7.2011

- leiri Ranskassa su 22 – su 29.7.2012

- leiri Virossa ja Suomessa la 20 – su 28.7.2013