Ilmoittautuminen harrastekerhoon

Kerhotoimintaan hakeutuvilta kerätään henkilötiedot, joita käytetään kerhotoiminnasta viestintään ja toiminnan organisoimiseen. Hakemuslomakkeen täyttäminen on suostumus henkilötietojen  keräämiseen. EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä alla.

Kerho
4H-jäsenyys
Lastani saa kuvata ja kuvat julkaista 4H-viestinnässä (internet, lehdet yms.)